Saloon
Studio Knipperie Cleijnduin
Cleijn Duinplein 8
2224 AX Katwijk
info@studioknipperiecleijnduin.nl
071-40 183 88
 • Maandag

  Gesloten

 • Dinsdag

  9.00 - 17.30

 • Woensdag

  9.00 - 17.30

 • Donderdag

  9.00 - 21.00

 • Vrijdag

  9.00 - 17.30

 • Zaterdag

  9.00 - 13.00

 • Zondag

  Gesloten

Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Studio Knipperie Cleijnduin. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Studio Knipperie Cleijnduin.

0. Gegevens Studio Knipperie Cleijnduin
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Doel verwerken persoonsgegevens
3. Cookies
4. Gegevens Wijzigen
5. Beveiliging van persoonsgegevens

Gegevens Studio Knipperie Cleijnduin

Studio Knipperie Cleijnduin, gevestigd aan Cleijn Duinplein 8, 2224 AX  KATWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studioknipperiecleijnduin.nl
Cleijn Duinplein 8
2224 AX  KATWIJK
info@studioknipperiecleijnduin.nl

A.P. Varkevisser is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Knipperie Cleijnduin. Zij is te bereiken via info@studioknipperiecleijnduin.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Knipperie Cleijnduin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knipperiecleijnduin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doel verwerken persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Knipperie Cleijnduin verwerkt uw persoonsgegevens om u terug te kunnen mailen wanneer u contact heeft opgenomen via de website. Via het
contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals uw naam en e-mailadres. Daarbij verkrijgen wij ook uw ip-adres. Daarnaast analyseert Studio knipperie Cleijnduin jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Knipperie Cleijnduin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Knipperie Cleijnduin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hosting bij Vimexx

De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die u achterlaat op de website van Studio Knipperie Cleijnduin zijn voor onbeperkte tijd op de servers van Vimexx opgeslagen.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Knipperie Cleijnduin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De website van Studio Knipperie Cleijnduin verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

4. Gegevens wijzigen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Knipperie Cleijnduin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studioknipperiecleijnduin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

5. Beveiligen van persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Knipperie Cleijnduin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Studio Knipperie Cleijnduin privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studioknipperiecleijnduin.nl

Studio Knipperie Cleijnduin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons